2 beyazıt 879

Beyazıt Camii ve Sultan II Beyazid Han Türbesi

Bununla birlikte kendisi gerektiğinde savaştan çekinmedi ve Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletti. Bayezid'in tahtta kaldığı süre, hemen hemen babası Fatih Sultan Mehmet ile eşitti. Fatih bazen 2 yılda bir sefere çıktığı halde, oğlu Bayezid yalnız 5 kere sefere çıktı. Padişahların bizzat başkumandanlık ettiği bu seferlere Osmanlılar tarafından sefer-i hümayun adı verilmiştir. Camiin yeşil, gri, pembe ve kırmızı granitlerden meydana gelen 20 sütun üze­rinde 24 kubbeli avlusu, 18 alt ve 18 üst ol­mak üzere 36 pencereye sahiptir. Duvar kalınlığı 155 cm., iç ölçüleri ise karşılıklı olarak 38.22 m 38.16 m. Üç yanındaki abidevî üç kapıdan giri­len avlunun karşı kapısı kum saatli olması dolayısıyla diğer iki kapıdan küçük bir farkla ayrılır. Her kapının üstünde güzel stalâktitler ve yan hücreler bulunmakta­dır. Kapı kemerleri üstünde, içte ve dışta, sülüs hattıyla birer kabartma yazı yer al­maktadır. Cümle kapısı üstü oldukça zen­gin alçı stalâktitlerle süslüdür.

Bostanzade Yahya Efendi, Târih-i Saf Tuhfetu'l-Ahbab isimli eserinde Kırk kadar cariyesinin olduğunu rivayet ediyor.

Yaklaşık olarak bu sefer 7 ay sürmüştür. Beyazıt bu seferini düzenledikten sonra başarılı oldu. Ardından Avrupalı devletlerden olan Macaristan'da bu sefer büyük endişe ile karşılandı. “Adaletten ayrılma, acizlere ve biçarelere karşı merhametli ol. Yola çıktığında da çok bitkin olan sultan ata binemedi ve ancak tahtırevan ile seyahate devam edebildi. Dimetoka'ya ulaşmaya ömrü vefa etmeyen II. Bayezid, yola çıkışından 32 gün sonra 26 Mayıs 1512'de Edirne'nin güneydoğusundaki Havsa ilçesinin Abalar köyünde şüpheli bir şekilde öldü. Selim tarafından zehirlenerek öldürüldü. Şehzade Ahmed'in çabaları ile Şehzade Süleyman Bolu'dan ayrılacakken, Şehzade Selim bu sefer oğlu için Kefe sancağını istedi.

Babasının adı, Abdullah Vehbi olarak geçmekte, Şehzâ de Korkut Manisa'dan Antalya sancak beyliğine tâyin olun­duğunda da onunla birlikte bulunuyordu. Aynı sene orada öl­dü ve Antalya'ya defnolundu, tarih 1503 yılı idi. Caminin kuzeybatısında, medreseye yakın bir yerde bulunan tek katlı, kare planlı küçük yapı ise namaz vakitlerinin belirlendiği muvakkithanedir. İç mekân duvarları ve tavanı kalem işi bezemelerle süslü olan Muvakkithane, 1842 yılında Kapancı-zade Hacı Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Sultan Bayezid, bu deprem yüzünden ikinci başkent olan Edirne'ye gittiyse de İstanbul depreminden 15 gün sonra Edirne'de İstanbul'daki ile aynı şiddette bir deprem daha meydana geldi.

Ülkedeki camilerde Cem Sultan için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayrıca II. Bayezid kardeşinin günahlarının bağışlanması için fakirlere 100 bin akçe sadaka dağıttı. Türk Dil Kurumu, günümüzde Beyazıt, Bayezit şeklindeki yazımları benimsemiştir. Modon fetihnamesinde, Emîru'l-Mü'minîn Sultânu'l-Guzât ve'l-Mücâhidîn Nâsiru's-Seriat ve'l-Milleti ve'd-Dîn Giyâsu'l-İslâm ve Mu'înu'l-Müslimîn Sultân Bâyezîd diye anılmıştır. Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. II. Bayezid döneminde, akıl hastalarını tedavi etmek üzere Bâyezid Darüşşifası kurulmuş; üretimin kalite ve standardı ilk kez belli prensiplere bağlanmıştır. İspanya’daki Beni Ahmer Devleti bu dönemde yıkıldı.

II. BayezidVenedik, Osmanlı Devleti ile artık baş edemiyordu. Özellikle Osmanlı akıncılarının yapmış olduğu her akın Venedik için büyük bir tehlike idi. Zira Osmanlılar'ın her an için Venedik şehrini dahi istila etme ihtimali mevcuttu. Mora'dan tamamıyla atılan Venedik, denizlerde de faaliyet gösteremiyor, Kemal Reis başta olmak üzere Türk denizcileri Venedik'e göz açtırmıyorlardı. Fetihten 2 gün sonra, yani 12 Ağustos'ta Navarin, etrafındaki Milona ve Fener kaleleri ile teslim olmuştu. Venedikliler Osmanlılar'ın izniyle bütün asker ve mühimmatları ile Venedik'e dönmüşlerdi. Ancak bu sıralarda 1479'dan bu yana Osmanlı hâkimiyetinde olan Kefalonya adasına Venedik asker çıkarıp işgal etmişti. Ardından önceleri kendi hâkimiyetlerinde olan Preveze'deki Osmanlı tersanelerini basıp, kızaktaki gemileri yakmışlar fakat geri püskürtülmüşlerdi. Savaşlar daha çok Memlükler'in lehine geçse de, iki devlet de tam bir sonuç alamamıştı. Memluk komutanı Özbek Bey büyük ün kazanmış ve adı Kahire'deki Özbekiye semtine verilmiştir. Bayezid Osmanlı ülkesinde 3 gün yas ilan etti.

KOMMEND I12 Pro 2.nesil Airpods Iphone Android Uyumlu Beyaz Bluetooth Kulaklık 1. Kalite

Osmanlı imparatorluğunun en önemli ve güçlü padişahları arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in oğlu olarak bilinir. Bayezid’in annesi ise, Mukrime Hatun'dur. II. Bayezid'in hayatı boyunca 10 tane eşi olmuştur. Bu eşlerinden birisinin ise, 4 tane çocuğu olmuştur. Bu savaşı kaybeden Cem Sultan Ankara'ya kaçtı. Ankara'da da kalmayıp 1482 senesinde otuz kadar adamıyla birlikte Rodos'a geçti. 29 Temmuz 1482 tarihinde Rodos Şövalyelerinin Büyük Üstadı Pierre d'Aubusson tarafından şaşalı bir törenle karşılandı. Otlukbeli Savaşı’nda Kazova’da orduya katılan Bayezid sağ kolda yer aldı. İran’dan gelen tüccarların mallarının yağmalanması üzerine gönderdiği kuvvetler 1479’da Torul ve yöresini Osmanlı topraklarına kattı. II. Bayezid dönemi olayları ve savaşlarından en önemlileri arasında bu savaşlar yer almaktadır. Fırat ve Toros'u tamamen hakimiyeti altına almak isteyen Osmanlı imparatorluğu bu esnada Memlük devleti ile çatışma halindeydi.

Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler yalnızca sizin izniniz ile tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Selçuk Sultan da çok hayırsever bir kadındır. 1485'de Mustafa Paşanın oğlu Mehmed Bey İle evlendi. 1508 yılında vefat etdi ve kendi yaptırdığı Bayezid Camiindeki türbeye gömüldü. Nigâr hatun; Şehzade Korkut'un ve Fatma Sultanın anne­sidir.

Tarih Dersleri Yıllık Planları 2022 /2023

Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Macaristan bundan böyle tehlikede olduğunu düşünüyordu. Bunun sonucunda Osmanlı ordusunun çok güçlü olduğunu düşünerek herhangi bir savaşı göze alamadı. Macaristan bundan ötürü hemen Osmanlı imparatorluğu ile barış antlaşması imzaladı. Nigâr Hatun - Şehzade Korkut ile Fatma Sultan’ın annesi ve Abdullah Vehbi’nin kızı. Büyük İstanbul Depremi tasviri45 gün kadar, aralıklarla devam eden bu deprem, İstanbul sakinlerini sürekli bir heyecan içinde yaşattı. Çorum halkının 3'te 2'si, şehirlerindeki toprak kaymaları yüzünden yarılıp açılan topraklar içinde öldü. Yine bu esnada Gelibolu istihkâmları da yıkıldı. Sultan II. Bayezid'in doğduğu şehir olan Dimetoka bir toprak yığını halini aldı. Fransız donanması geri çekilirken, İspanyollar hazırladıkları donanma ile Ege'ye girmiş fakat Fransızlarla birleşemediklerinden dolayı hiçbir şey yapamadan geri dönmüşlerdir. 1499 Eylül'ünde İskender Paşa, Udine şehrini işgal etmişti.

{

II. Beyazıt Dönemi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

|}

Görüyorsunuz koskoca padişah hanımlarının hakkında bile doğru dürüst malumat bulmak kabil değil, nerede has-so'nun, memmo'nun halihayatında bilgi sahibi olalım. Yaz­mayan bir milletin, geleceği hâl budur. Her ailenin en azın­dan bir ferdi aile defteri tutmalı ve en azından vukuatları ve doğum ve vefatları gününde kaydetmelidir diye buradan tav­siyeyi elzem görüyorum. Fatih’in oğlu İkinci Bayezit babasının vefatından sonra tahta geçti (doğ. 1447). Fakat ne yazık ki Fatih gibi büyük bir hükümdarın kendisine bıraktığı imparatorluğu çevirecek çapta değildi. Kendisini sofuluğa verdiği için “Veli” lâkabını almıştı. Mizaç ve değer bakımından zayıflığı dolayısıyla ne ordu, ne de halk tarafından sevilmemiştir. Bu sebeple alim ve değerli bir asker olan küçük kardeşi Cem, saltanatı Bayezid’in elinden almak için çok uğraştı. Fakat Cem’e talihi yardım etmediğinden savaşlarda yenilerek önce Mısır’a, sonra Rodos şövalyelerine sığındı. Oradan İtalya’ya nakledilerek papanın Bayezid’den aldığı altınlar karşılığı esir tutuldu ve nihayet papanın arzularına itaat etmediğinden Napoli’de 1495’te zehirlenerek öldürüldü.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *